A.塑膠加工類

縫合密封機系列

熱氣縫合密封機 熱氣伸縮圓管縫合密封機  電熱帆布縫合密封機

搭配縫合密封機的機種

測漏機 修補機

塑膠熔接機系列

   
高週波T型塑膠熔接機  高週波C型塑膠熔接機 高週波L型塑膠熔接機 高週波浴簾專用機

微量射出技術整廠輸出系列

  
高週波布底商標系統及非商標系統

B.鋼材加工處理

金屬熱處理機系列

                                                 
高週波金屬熱處理機 高週波感應加熱焊接機 高週波製管機

C.木材加工處理

木材併板機 曲木膠和機